Společnost EUROSTANDARD CZ byla založena v roce 1994 s cílem nahradit některé služby poskytované známým Ústavem pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů (ÚVVVR), který v dnešní době již neexistuje.

Eurostandard CZ, spol. s r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001:2008

V současné době poskytuje společnost EUROSTANDARD CZ tyto služby:

  • Dovoz, vývoz, distribuce radioaktivních látek všeho druhu a uzavřených zdrojů ionizujícího záření

  • Služby spojené s hodnocením vlastností zdrojů ionizujícího záření jako jsou přejímací zkoušky, zkoušky provozní stálosti a dlouhodobé stability, požadované Zákonem č.13/2002 Sb. a Vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

  • Služby spojené s přepravou radioaktivních látek o maximální aktivitě dané limity A1 a A2 podle přílohy 3 Vyhlášky č. 317/2002 Sb. při dodržování pravidel Dohody EU o silniční přepravě nebezpečných látek ADR

Aktivity společnosti EUROSTANDARD CZ v oblasti metrologie :

  • Prodej sekundárních etalonů z výroby čMI IIZ pro kalibraci a ověřování měřidel radioaktivity a ionizujícího záření. (on-line katalog zde)

  • Reprezentace a propagace etalonů a služeb poskytovaných čMI IIZ

  • Poskytování konzultací, poradenská služba a zprostředkování měřicích služeb v oblasti radioaktivity a ionizujícího záření

Další významnou činností společnosti EUROSTANDARD CZ je spolupráce s INSPEKTORÁTEM PRO IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ, což je specializované pracoviště Českého Metrologického Institutu (ČMI) pro oblast měření a etalonáž radioaktivity a ionizujícího záření a výrobu etalonů pro kalibraci a ověřování měřidel radioaktivity a ionizujícího záření.

Ke všem uvedeným činnostem má společnost EUROSTANDARD CZ patřičná povolení státních orgánů zejména Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a dalších.

Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nakládat s radionuklidovými zářiči

rad
rad2